מאת: ראובן כהן

נשאלת השאלה, אם הפסוק אומר בתחילה אתם ניצבים היום ״כולכם״ שזה כולל את כל ישראל, למה מפרט ראשכם וכו׳ ומדוע מסיים שוב בפורטו ״כל איש ישראל״ הרי גבר כלל ופרט?

אלא, הפסוק בא לומר לנו שמכל זווית שנביט על עם ישראל אם כעם בכללות (כולכם) ואם כפרט ראשכם וכו׳ ואם נדייק דווקא ישראל בכל מצב אנחנו בנים של אבא שבשמים והוא אב לכולנו אם כעם ואם כפרט, אין מצב שחלילה מישהו מתוכנו לא יהיה בן של אבא והוא חלילה לא יעזוב אף בן או בת שלו.

יה״ר שאבא שבשמים ישמע את תפילותינו ויכתבנו ויחתמנו לחיים טובים ולשלום אמן.

שבת שלום