מאת: ראובן כהן

אומרים רבותינו הפסוק הזה מרמז על כל אדם באשר הוא, כל אדם צריך לשים שופטים ושוטרים בכל שעריו.

ומה הם השערים? הפה, האוזניים, העיניים והאף, בכל אחד מהשערים הללו שאדם חלילה יכול להיכשל ולגרום להרס של עולמות כמו שנא' בתהילים "באפם הרגו איש", אומרים המפרשים, לפעמים אדם רוצה לברר על אדם אחר ופונה לחבר משותף ושואל אותו על אותו אדם והחבר במקום לענות איני מכיר או אינני מעונין לדבר וכד' מעקם את האף בצורה שגם הכי טיפש יבין מה בדיוק הוא רצה לומר, החבר ששאל לא נזקק ליותר מזה ופשוט "מוחק" את אותו אדם. ולכן, אדם צריך לדעת לפני שאוכלים יש לדעת האם האוכל כשר? מותר באכילה? אם זה חלבי ואכל בשרי קודם האם עברו שש שעות? ואם בא להשתתף בשיחה האם מה ששומע עכשיו זה מותר או שזה לשון הרע ורכילות? האם לפני שהריח בשמים בירך עליהם וכו' וכו', כך בכל דבר ודבר אדם צריך למדוד ולשקול את מעשיו שהרי אנו יהודים והיהודים קיבלו את התורה והתחייבנו בהר סיני לקיים את המצוות והפסוק בפרשה נותן לנו עצה איך לשמור על גדרי התורה.

שבת שלום