חברים אנחנו מתחננים לעזרה! כלבים חייבים אומנות! יש מספר רב של כלבים בפנסיונים - גם הם סובלים בכלובים וגם אנחנו לא יכולים להציל עוד כלבים שיעד הוצאתם מתקרב ולא יכולים לעמוד בתשלומים!

עזרו באומנות! יש המון אנשים שיכולים אבל לא עושים כי מפחדים להיקשר. אבל כלבים סובלים! אם אף אחד לא יציע להם אומנה - הם יישארו בכלובים!

נא לסמס 052-8669768