מאת: ראובן כהן

 

רש"י הקדוש מפרש מיד: "והיה עקב תשמעון כוונת התורה הקד' על דברים שאדם דש בעקביו", ז"א על מצוות רגילות וקלות שאדם מבלי שימת לב יכול לדלג או לעשותם בלי כוונה תחילה.

שואלים המפרשים מדוע התורה הקדישה פסוק מיוחד על דברים לכאורה פשוטים, האם לא היה די להבליע את זה בתוך פסוקי התוכחה לעם ישראל?

אלא, שאומרים המפרשים כי התורה כאן פונה לא לעם שבשדות ולא לפשוטי העם, אלא דווקא לגדולים שבהם שיודעים ומבינים בתורה ובמעלותיה, ולפעמים יש מצוות שבאות לידם ובכדי לקיימם יכולים חלילה להפסיד מצווה פחות מעולה שכבר נמצאת בידם וידוע "מצווה הבאה לידך אל תחמיצנה", גם אם לאחריה יש מצווה גדולה יותר.

לכן אומרת התורה הקד': "והיה עקב תשמעון" דברים שאדם דש בעקביו, דברים שלכאורה נראים קלים ופשוטים לקיום עלינו לקיימם ככל יתר מצוות התורה.

שבת שלום ומבורך