עובדים רבים אינם יודעים להסביר לי למה הם מקבלים בונוס בתלוש השכר.

ברצוני להבהיר: הבונוס המשולם לעובד אמור להיות תשלום בגין הצטיינות מיוחדת של העובד במקום עבודתו, או שכר עידוד בגין הספק מיוחד, או עשייה מיוחדת מעבר לעשייה הרגילה ויומיומית של העובד. במקרים מעין אלו יופיע הבונוס פעם בשנה, ואו מספר פעמים בשנה, ובסכומים משתנים. למשל, ישנם מעסיקים הנותנים בונוס לעובד בגין אי היעדרות מהעבודה.

כאשר הבונוס הינו סכום קבוע ומופיע חודש בחודשו הרי יש להתייחס לסעיף זה כתוספת שכר לכל דבר ועניין ויש לחשב תוספת זו לצורך הפרשות למס הכנסה, למוסד לביטוח לאומי, להפרשות לגמל, ולפיצויי הפיטורים.

העמלה הינה רכיב נוסף המשולם לעובד בגין הישגים בעבודה, לדוגמה איש מכירות מקבל שכר בסיס ולשכר זה נוספת העמלה בגין מספר המכירות שבוצעו במהלך החודש.

לעובד ששכרו מורכב משכר בסיס ותוספת עמלה שכרו אמור להיות שונה בין חודש לחודש, וזה כמובן פועל יוצא של הצלחתו במכירות. לעובד ששכרו מורכב משכר בסיס ותוספת עמלה, יש צורך בזמן חישוב הפיצויים להגיע לממוצע ההכנסה השנתית ולחלקה לשנים עשר חודשים, סכום זה אמור להיות הבסיס לחישוב הפיצויים.

לבית הדין לעבודה בבאר שבע הגיעה עובדת שעבדה מספר שנים במקום עבודה ולאורך כל תקופת עבודתה קיבלה בונוס של שלוש מאות ₪. כשפוטרה העובדת, המעסיק חישב את הפיצויים רק לפי שכר הבסיס, למזלה של העובדת הפיצויים נבדקו ע"י בתה שעובדת בניהול חשבונות. הבת עזרה לאמה בהכנת כתב התביעה לתיקון חישוב הפיצויים, ואכן בבית הדין נפסק כי יש לחשב את הבונוס כחלק מפיצויי הפיטורים ובכך זכתה העובדת בתוספת של שלושת אלפים ₪.

מסקנה - יש לקרוא ולהבין היטב את תלוש השכר ואם מגיע לך סכום נוסף מהמעסיק לא לפחד ולהירתע.על העובד לשמור על זכויותיו.