ג'וי, התגלה היום, חולה בלישמנייה.

אין לו איפה להיות... נשאר בכלוב במרפאה.

לסמס לקטי עבור ג'וי 0528669768