ברצוני להדגיש, גם אם המעסיק חושב שהעובד עבר עבירת משמעת חמורה הוא ישלול מהעובד את פיצויי הפיטורים, הרי שאומר למעסיק זה טעות בידך ואינך רשאי לשלול את הפיצויים מהעובד. רק בית הדין יכול לפסוק על שלילת הפיצויים במלואם ואו בחלקם.

ברצוני להביא דוגמא של שלילת פיצויים מעובד, ואף הטלת קנס כספי בגין הפרת סוד מקצועי.

מדובר בעובד שבידיו היתה רשימת לקוחות של חברה מסוימת, העובד עמד בקשרי עבודה עם לקוחות החברה. לחברה נודע כי העובד הפנה שלושה לקוחות של החברה לחברה מתחרה. משנודע המעשה למעסיק הוא פיטר לאלתר את העובד. העובד הגיש תביעה כנגד מעסיקיו בסכום גבוה העומד על כמה מאות אלפי שקלים. התביעה כמובן כללה גם את סכום הפיצויים, ההודעה המוקדמת והחלק היחסי של ההבראה.

במהלך הדיון התברר שההבראה שולמה במלואה, ולגבי הפיצויים וההודעה המוקדמת ראה בית הדין את טענת המעסיק על הפרת משמעת חמורה כמוצדקת, ושלל את כל הפיצויים וההודעה המוקדמת שהעובד תבע.

בנוסף, ומאחר והתביעה היתה מנופחת כל כך, קנס בית הדין את התובע בתשלום של עשרים אלף שקלים לנתבעת בגין אי שמירה על סוד מסחרי והפרתו, ובעוד שלושת אלפיים שקלים כהוצאות המשפט של הנתבעת.

מסקנה - לא כל הנחפז להגיע לבית הדין זוכה גם לצאת מבין כתליו מאושר.