זמני כניסת צום ט' באב

ואח"כ הפסוק ממשיך לתאר היכן נמצאים עם ישראל אחד עשר יום מחורב עד קדש ברנע, ולא כתוב מה אמר להם בפסוק הראשון בכל המקומות המוזכרים? אלא שאומרים חז"ל שבאמת הוא אמר אבל ברמז, כל מילה שמוזכרת בפסוק, במדבר, בערבה וכו' מזכירה חטא אחר של עם ישראל למשל:" ודי זהב" – הזכיר להם עוון העגל "בין תופל ולבן" אין מקום כזה אלא שבא להזכירם על הדברים שתפלו על המן שהוא לבן, ולמה כך? אלא שרצה להוכיחם על חטאם אבל מפני כבודם לא פירט להם את החטא אלא ברמז שיבינו ויתעוררו בתשובה על מה שעשו ושיקבלו לעתיד שלא לעשות.

לא סתם הפרשה הזאת נקראת ערב תשעה באב, הדברים האלו באו לומר לנו על עוד נדבך בבין אדם לחברו שגם אם חטא מישהו או התנהג לא טוב גם בעוונות הכי חמורות, עגל, עריות וכו', לא מביישים אותו, זו לא דרך וזה חסרון של כבוד האדם והרי ידוע שכל החטא שנחרב בית המקדש זה בעוון של חוסר כבוד בין אדם לחברו הכולל כמה דברים וביניהם ח"ו אם מביישו, או שמדבר עליו רע, או שלא נוהג בו בכבוד וכן על זה הדרך.

וזה בא משה לומר לנו גם כשאני מוכיח, אני עושה זאת בכבוד ע"י רמז שלא לביישם, שזו מטרה בפני עצמה כבוד לשני אפילו את התנהג לא כראוי, ומטרה נוספת כשלא מביישים אותו יש סיכוי גדול שכשמדברים איתו בארבע עיניים הוא ישמע ויפנים ויתקן מה שעשה וזו המטרה, מאשר לביישו שסיכוי יותר קטן שיתקן העוולה שעשה ה' יזכנו.

שבת שלום!