מאחר ושאלה זו חוזרת על עצמה מדי פעם נביא הפעם לידיעת קוראי טור זה מה אומר החוק.

החקיקה המסדירה את ההפסקות בעבודה מופיעה בסעיף 20 לחוק שעות עבודה ומנוחה. החוק קובע כי ביום עבודה של שש שעות ומעלה תופסק העבודה למנוחה ולסעודה לארבעים וחמש דקות לפחות, ובכלל זה תהיה הפסקה אחת רצופה של שלושים דקות לפחות.

האם העובד רשאי לעזוב את מקום עבודתו בזמן ההפסקה ולקבל שכר?

בזמן ההפסקה הנמשכת כחצי שעה לפחות רשאי העובד לצאת ממקום עבודתו ולעסוק בענייניו הפרטיים, במילים אחרות בזמן ההפסקה כוח העבודה של העובד אינו עומד לרשות המעסיק.

במקרה כזה, העובד אינו זכאי לשכר בגין זמן ההפסקה. אולם אם נוכחות העובד במקום העבודה היא מחויבת בגלל תהליך העבודה, או הפעלת הציוד והשימוש בו והעובד נדרש ע"י מעסיקו להישאר במקום העבודה גם בזמן ההפסקה, הרי במקרה זה יחשב זמן ההפסקה כזמן עבודה והעובד יהיה זכאי לתשלום בגין זמן זה.

ברצוני להבהיר כי עובדים שאינם מועסקים בעבודת כפיים ניתן להעסיקם 8 שעות ללא הפסקה.