רק לבחור ולקחת!

יגיעו לגודל בינוני, בני חודשיים, חברתיים מאוד.

נא לסמס 0528669768