בשנת 2009 תוקן החוק העסק בתשלום ימי מחלה, ואכן המחוקק קבע מפורשות כי לא ניתן לפטר עובד חולה במהלך תקופת הזכאות לדמי מחלה הצבורה לו. הסיבה לתיקון החוק היא התנהגות בוטה וגסה של מספר מעסיקים אשר התנהגו אל עובדיהם ככלי אין חפץ בו בזמן מחלתם ודווקא בזמן שהעובד נפל למשכב הם מודיעים לו על פיטוריו.

אני חייב להביא לידיעת קוראי טור זה כי יתכן מקרה שמעסיק החליט לפטר את העובד מסיבות ענייניות, עקב צמצומים או כל סיבה אחרת מוצדקת וניתנה הודעה מוקדמת לפיטורי העובד טרם מחלתו. היה והעובד חלה בתקופת ההודעה המוקדמת אזי על פי החוק ישלים העובד את ימי מחלתו ואחר כך יכנסו פיטוריו לתוקף. עפ"י חוק דמי מחלה זכאי עובד ליום וחצי מחלה לכל חודש עבודה. לשנת עבודה זכאי העובד ל- 18 ימי מחלה. החוק מאפשר לצבור עד 90 ימי מחלה במשך חמש שנות עבודה.

הסכום לתשלום בגין ימי מחלה שופר השנה והחוק תוקן בהתאם. בגין היום הראשון לא חלה על המעביד חובת תשלום אולם בגין היום השני והשלישי ישלם המעסיק שכר בגובה של מחצית יום עבודה ואילו מהיום הרבעי ואילך התשלום יהיה בגובה שכר מלא של העובד. לשאלה אם ניתן לפדות את ימי המחלה התשובה היא שלא ניתן לפדות ימי מחלה כאילו היו אלה ימי חופשה רגילים. ימי המחלה ישולמו לעובד רק עם הצגת אישור רפואי מתאים.