אני קטנה - 10 ק"ג, טובה ונוחה.

אני מסתדרת עם כולם.

אמסר תמורת סל אימוץ ואהבה.

אנא סמסו לאביטל והיא תחזור אליכם:

0547230891