"כל כך חיכיתי להולדת בני, אני מעוניינת לפחות בשנה הראשונה לטפל בעצמי בילד מהם זכויותיי?", התשובה לשאלתה של האם המאושרת ברורה, המחוקק קבע בחוק פיצויי הפיטורים אפשרות להתפטר מהעבודה כדי לטפל בילד, וזאת באם לא חלפו יותר מתשעה חודשים מיום הלידה. כלומר, העובדת תהיה זכאית למלוא זכויותיה כאילו היא פוטרה מעבודתה. כמובן, כדי למצות את זכויותיה עליה לפעול בהתאם לחוק. כל סטייה עשויה לסכן את קבלת הפיצוי. סעיף 7 לחוק פיצויי פיטורים אומר כי: עובדת שעבדה שנה במקום עבודה והתפטרה בתוך תקופה של עד תשעה חודשים מיום הלידה תחשב התפטרותה זו כפיטורים לכל דבר ועניין. ברצוני להדגיש שזכות זו אף שמורה לאב, במידה והצדדים החליטו כי האב יטפל ברך הנולד.

ברצוני להדגיש כי החוק מאפשר רק לאחד מבני הזוג לקבל את הפיצויים ולא לשניהם. הערה נוספת: אין ההורה המתפטר חייב לשבת בבית, ובאם תמצא עבודה ששעות העבודה תהיינה נוחות יותר ומאפשרת את קירבת האם, או האב לילד עדין יהיה זכאי המתפטר לפיצויי הפיטורים.

אין ספק שחוק זה הינו חוק סוציאלי שכל מטרתו לסייע לבני הזוג הצעיר בהקמת והרחבת המשפחה תוך מתן העדפה להורה המתפטר.