השאלה שצריכה להיבדק במקרה כזה היא משך העבודה, מערכת היחסים במקום העבודה ודרך סיום ההתקשרות בין הצדדים. כדי להמחיש לקורא מצב של ניתוק יחסי עבודה לאחר תקופה של 5 חודשי עבודה נביא את הדוגמא הבאה.

עובדת שפנתה לבדיקת זכויותיה לאחר שעבדה כ-5 חודשי עבודה ופוטרה, העובדת עבדה באחת החנויות שנפתחו בקניון החדש ויום אחד מודיעה לה מעסיקה על הפסקת עבודתה. לעובדת לא נערך שימוע לפני פיטוריה, לא שולמו לה ימי הודעה מוקדמת, לא שולמו ימי מחלה, ולא שולמו הוצאות נסיעה. כמו כן, התברר כי לקראת פתיחת החנות העובדת הייתה צריכה לעבור השתלמות באחת מחנויות הרשת המצויה בקניון בעיר אחרת וימי השתלמות אלו לא שולמו לעובדת. העובדת הייתה מעוניינת לסיים את מערכת היחסים עם מקום ללא משפטים ומבלי שהעניין ימשך זמן רב.

מכתב שנשלח למעסיק המבהיר את זכויותיה של העובדת בתקופה הקצרה שעבדה לא השאיר מקום לספק אצל המעסיק ושבוע לאחר קבלת המכתב זומנה העובדת לקבלת מלוא זכויותיה. המסקנה המתבקשת היא לכל עובד ישנן זכויות וחובות במקום העבודה, העובד צריך לתת למקום העבודה את ניסיונו, את כישרונו ואת מלוא יכולותיו לטובת והצלחת מקום העבודה, מאידך על המעסיק לשלם ולפעול עם העובד בהוגנות וכמתחייב מהחוק.