המאמר עסק בעובדת שעבדה בבית מסחר גדול בעבודה זהה לחלוטין לעבודת גברים אך שכרה היה נמוך משכר עמיתה לעבודה. השבוע התפרסמה כתבה בעיתון הכלכלי גלובס ובעיתון "סופהשבוע", מאת הכתבת לנושאים חברתיים רותי סיני, מאמר על אפליית נשים בעבודה והפעם במגזר הציבורי האמון על שמירת החוק.

שרה אלחנני הידרולוגית בעלת תואר שני עובדת בשרות המדינה מזה שלושים וחמש שנה. בעשור האחרון עמדה הגב' אלחנני בראש האגף לאיכות המים ברשות המים והביוב. הגב' אלחנני, זכתה במהלך עבודתה לשבחים רבים על הישגיה הבולטים ועל תרומתה  הייחודית והמשמעותית למשק המים בישראל.איך קורה שעובדת מוערכת כל כך משתכרת פחות מכמה עובדים גברים העובדים באגף שבניהולה.

הגב' אלחנני, תבעה את מעסיקיה בטענה שהופלתה לרעה רק משום היותה אישה. המדינה ניסתה בטענות מופרכות ותמוהות כפי שכינתה שופטת ביה"ד את ניסיונות נציגי המדינה להכחיש את מעשה האפליה כפי שהוכח ע"י באות כוחה של הגב' אלחנני ובסופו של הדיון נדחו טענות נציגי המדינה וביה"ד הורה למדינה לשלם לתובעת הפרשי שכר ותנאים נלווים של שנתיים, חמישים אלף ₪ על הפרת זכויות העובדת ועוד חמישים אלף ₪ שכר טרחה.

סיכומו של דבר: על המעסיקים לדעת שלעובד או עובדת מגיע שכר שווה בעד עבודה שווה. שהגופים הציבוריים אינם חסינים מפני החוק. עובדי המגזר הציבור קרי, עובדי רשויות מקומית ומשרדי ממשלה הקפידו ושימרו על זכויותיכם.