”השתן עלה לו לראש” הוא משפט מוכר.. כשבנאדם עולה לגדולה, מעמדו משתנה, הציפיות שלו וממנו שונות, ונדרשת מצדו כנות רבה בכדי שיחסו לאלו שהיו קרובים אליו לא ישתנה.

"ויעש כן אהרון"

רשׄ”י׃ "להגיד שבחו של אהרן, שלא שינה"

רבי שמחה בונים מפשיסחה היה אומר: מה גדולה היא שלא שינה? הרי גם יהודי פשוט לא היה מעז פנים לשנות ממצווה שציווה ה'? אלא, שבחו של אהרן שלא שינה את עצמו, ונשאר איש העם ואוהב את הבריות כמקודם; רודף שלום ומשכין שלום, בין איש לאשתו ובין אדם לחברו. "שלא שינה" – הגדולה לא הביאה אותו לשנות את הליכותיו, מידותיו הטובות וענוונותו.