"אִם בְּחֻקֹּתַי תֵּלֵכוּ וְאֶת מִצְוֹתַי תִּשְׁמְרוּ וַעֲשִׂיתֶם אֹתָם"

לכבוד שב"ק פר' בחוקתי תשע"ו לפ"ק ולכבוד עם ישראל, לרפואת כל חולי עמו ישראל

תורה מרבי שלמה קרליבך זצ״ל

כולכם בטח יודעים שבחג השבועות נתן לנו השי"ת את תורה שבכתב, ובל"ג בעומר קבלנו תורה שבעל פה, כי ר' שמעון בן יוחאי התמצית מן התמצית של ר' עקיבא, ועל תורה שבעל פה כולנו יוכולים להוסיף, ולא רק בתורה, רק גם להוסיף על כל יהודי, שכל איש ישראל הוא אות אחת בתורה.

ולכן כמו שמתרצים רמב"ם קשה, כן צריכים לתרץ קשיא על יהודי, והשאלה למה באמת אינו הולך בדרך הישר? והתשובה, האם טעם כבר המתיקות של שבת? מתיקת התורה? לכן עלי להמתיק ולמסור לו את טעם השבת והתורה האמיתי.

וזה מה שאמרה תורה "אם בחוקתי תלכו" אומר המי השילוח, "בחוקתי" מלשון חקיקות, כי אמת שיכולים לקיים כל המצות, אבל מה אם הדברים המיוחדים שהשי"ת רוצה ממנו דוקא, זה יכולים לדעת ע"י העמל להגיע אל האמת, לחדור בחדרי לבו ולהבין התורה החקיקה על לוח לבו, ובזה יוכל להוסיף עלי' תורה שבעל פה, ונזכה לברכת ונתתי גשמיכם בעתם, בביאת הגוא"צ בב"א