לאחרונה, פנה אלי עובד להתייעצות לגבי זכויותיו. מדובר בעובד שעבד בתפקיד בכיר וניהולי בחברה מאזור המרכז, העובד עבד כעשר שנים לשביעות רצון שני הצדדים. עקב צמצומים בהיקף העבודה נאלצה החברה לפטר את העובד, ערכה לו את חישובי הכספים המגעים לו, נתנה לעובד מכתב שחרור לכספים המגעים לו מקופות הגמל, מכתב המלצה על טיב עבודתו ומסירותו לעבודה, מכתב המאשר בחתימת העובד כי הוא קיבל את כל הכספים המגעים לו ממעסיקו ואין לו כל תביעה, או דרישה מהמעסיק בגין תקופת עבודתו בחברה.

למעשה, הכל ניראה סביר, החברה ערכה גמר חשבון שיחררה כספים לטובת העובד ולכאורה אין מניעה שהעובד יחתום וילך לדרכו שמח וטוב לב. למזלו של העובד הספק קינן בלבו ולפני החתימה הוא חשב שכדאי בכול זאת להיוועץ באיש מקצוע. מבדיקה שנערכה לגבי החישובים התברר כי נעשתה טעות קטנה כמובן לטובת המעסיק, כמו כן הבהרתי לעובד כי אינו חייב לחתום למעסיק על המכתב בטרם הוא קיבל בפועל את כל הכספים המגעים לו. העובד הגיב במכתב תשובה למעסיק כי הוא אכן מאשר את החישובים לאחר התיקון, כמו כן לא יתנגד לחתום לאחר קבלת מלוא הסכום המגיע לו ובמידה והמעסיק יעכב את התשלום שומר העובד לעצמו את הזכות לתבוע את המעסיק בגין הלנת פיצויי פיטורים. יומיים לאחר שהמעסיק קיבל את מכתבו של העובד כל הכספים הופקדו בחשבונו של העובד.