גלריות

יום הזיכרון תשע"ט - טקס ברחובה של עיר ברמב"ש