אירועים

הפרשת חלה
תאריך: 2020-05-25
שעה: 20:00
מקום: מרכז 'שער העיר'

פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב