מדריך העסקים בבית שמש והסביבה

הצטרפות ללוח העסקים

שם: הרבנות הראשית - המועצה הדתית

כתובת: רחוב אבא נעמת 2 ת.ד 43

טלפון: 073-7598657

פקס: 02-9917714

שתף באמצעות:

המועצה הדתית במתכונתה, פועלת מכוח "חוק שירותי הדת היהודיים", ומתפקידיה לספק שירותים דתיים כמו: כשרות, מקוואות ונישואין, שבת ועירובין, ספריה תורנית  עריכת אשכבות

 

מתפקידה של המועצה הדתית לספק שירותים דתיים לכלל האוכלוסייה.

 

שירותים דתיים ניתנים במסגרת המחלקות הבאות:

 

א. מחלקת נישואין (רישום נישואין, תעודות רווקות, אישורים, ת. נישואין, וכו').

 

ב. מחלקת הכשרות (פיקוח על הכשרות, מתן ת. כשרות שנתית לבתי אוכל, אולמות, מלונות, מסעדות חנויות וכו').

 

ג. מח' לטהרת המשפחה (שירותי טבילה).

 

השירותים הדתיים הנ"ל, ניתנים בהתאם לתשלומי אגרות עבור כל שרות, כפי שנקבע בחוזר מנכ"ל משרד הדתות.

 

במועצה - 11 חברים, בראש המועצה מכהן יו"ר הנבחר עפ"י חוק, אחת לכמה שנים.

 

המועצה הדתית פועלת במגוון תחומים לאורך השנה:

ארגון דרשות "שבת שובה", דאגה לתפילות בימים הנוראים ותקיעת שופר בראש השנה.

ארגון תפילות ליום הקדיש הכללי (י' בטבת), ותפילות לתענית דיבור וכו'.

עריכת לוח שנה מהודר והפצתו בביהכ"נ, מוסדות, ולפרטיים.

הפצה בכל בתי אב זמני הדלקת נרות וצאת השבת.

סיוע בעריכת טקסי בר מצווה לילדי רווחה והענקת ערכות תפילין וטלית לילדים.

רבנים - פוסקי הלכות בעניין 4 מינים, בעירלקראת סוכות.

השתתפות במסיבות בבתי כנסת בעיר לרגל אירועים שונים (סיום מסכת, ראש חודש, הכנסת ספר תורה וכו).

הרב על הקו-מענה טלפוני מוסמך וזמין של רבנים.

חלוקת מצרכים לנזקקים בחג הפסח , חלוקת חנוכיות למשפחות בחג החנוכה.

מכירת חמץ ע"י רבני העיר והרה"ר.

הפצת מגילות אסתר והגדות של פסח מאוירות בשפות שונות.

שיפוץ מקיף ויסודי של מקוואות וחנוכתם .

עריכת אשכבות וקדיש לנפטרים ע"פ בקשת המשפחות.