העובד לא נמצא בשטח. מנכ"ל העירייה יוחנן מאלי הבהיר לכל הקבלים הפועלים בעיר כי לא יאפשר מציאות בה יגיעו פועלים לאתרי בנייה בעיר עם חולצות אלו או לחילופין עם כל סממן המעודד פעילות טרור או אלימות. המנכ"ל מאלי ביקש מהקבלים הפועלים בעיר להוריד את ההנחיות לשטח ולמתחמי העבודה ולוודא יישומה. 

אגף דוברות עיריית בית שמש