ציון הרמזור: 10 (אדום)
מקדם ההדבקה (R) = 2.02
מספר חולים חדשים: 661
וותיקה - 1591
חפציבה- 79
הקריה החרדית- 211
יפה נוף- 81
רמה א' - 1331
רמה ב'- 188
רמה ג'- 602
רמה ד'- 15
מאושפזים- 13
מלונית- 2
מספר חולים פעילים: 4505
מספר בדיקות יומי: 2529

הבהרה: לעיתים מספר החולים הפעילים לא יתאם את סך החולים בשכונות העיר. השיוך מתבצע רק לאחר החקירה האפידמיולוגית.

אגף דוברות עיריית בית שמש