חולים פעילים בבית שמש - 990
מאומתים היום - 169
סה"כ מחלימים - 4109
החלימו היום - 117
גידול בשלושה ימים - 463
גידול בשבעה ימים - 703

שבת שלום.