"ולפי העלות הענן מעל האהל ואחרי כן ייסעו בני ישראל ובמקום אשר ישכן - שם הענן שם יחנו בני ישראל" (במדבר ט', פסוק י"ז). התערוכה (מיצב) עוסקת ב'מסע החיים' - מסע אישי ואוניברסלי ולעיתים קהילתי, כמו מסעי בני ישראל במדבר. הייחוד של כל מסע נפרש דרך נקודות זמן ומקום פרטיים, בהם נאספות חוויות, רגשות, אמונות ותובנות המובילות את המסע הלאה.

בחלל הגלריה שלוש קבוצות של עבודות, המייצגות שלוש תקופות זמן  במסעי: ילדות, בגרות וקריאה, הווה מתמשך אל עתיד. בכל גוף עבודות שלושה פסלים ו/או מייצבים, המייצגים איסוף פרטיות. מעל כל קבוצה מוצב, סמוך לתקרה, מלאך שומר. זוויות ההתבוננות על המסע מפענחות לנו אותו באופנים שונים, יוצרות נרטיבים מקבילים ומחדדות את הייחוד שלו.

גוף העבודות בתערוכה נוצר מתוך חיבור של שתי נקודות מבט: התבוננות גשמית וחומרית, פיזית ורגשית על תחנות בחיי, כגון: ארגז הבוץ של ילדותי, או הירידה למקלט בקיבוץ ליד עזה, גיל שנתיים וחצי, במהלך מלחמת סיני; התבוננות רוחנית (המועצמת מלימודי קבלה), המתייחסת למסע כמסעה של הנשמה, תוך שאנו, החולפים כאן, מנסים לחזור ולהתחבר הביתה, אל הגבוה מאתנו.

מזווית זו מהווה המשחק בארגז הבוץ גם תזכורת לבריאת האדם: "וייצר יהוה אלוהים את האדם עפר מן-האדמה וייפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה" (בראשית ב', פסוק ז'). הירידה למקלט מסמלת בו זמנית את המייצר שממנו אנו קוראים לעזרת העליון. "שיר המעלות, ממעמקים קראתיך יהוה" (תהילים ק"ל, פסוק א').

על פי הקבלה, הכתב הוא מעין בבואה לאנרגיה היורדת מהעליון, ומוטבעת כאן בתיבות (אותיות ומילים) המפעילות את מסענו. לכן שמות העבודות בתערוכה - קטעי משפטים מהתנ"ך, הם חלק בלתי נפרד מהפסלים ומהמייצבים. השמות (האותיות) קורצו בחמר והם מונחים על רצפת חלל הגלריה או כחלק מגוף העבודות במקום שלטי נייר, כמקובל בתערוכות.

המתהלכים בתערוכה מוזמנים להתחבר דרך מסעם האישי ודרך זוויות ההתבוננות המיוחדות להם, שהרי בסופו של דבר, או בראשיתו, המסע הוא אוניברסלי. אוצר התערוכה: אילן בק.

שעות פתיחת התערוכה ימים א'-ה; 08:00-13:00; א'-ד; 16:00-18:00; שבת: 11:00-13:00. נעילת התערוכה ב-30.1.

גלריה קריית האמנים, רח' הדגניות 12 קריית טבעון.

האמנית בפייסבוק: Gila Miller Lapidot.