יום קהילה וחברה
תאריך: 2022-06-29
שעה: 16:00-20:00
מקום: פארק ירמות
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב