הופעה: 'הפרויקט של רביבו'
תאריך: 2022-06-29
שעה: 20:00
מקום: מרכז לאומנויות 'יד חריף', צרעה
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב