צלילי היין במעבדה
תאריך: 2022-01-20
שעה: 20:30 [פתיחת דלתות ב-20:00]
מקום: מתנ"ס 'פסגות השבע'
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב