ניידת האומנות לחג החנוכה
תאריך: 2021-12-05
שעה: 14:00
מקום: רח' נחל עין גדי, רמת שילה
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב