סדנת אוכל ובישול
תאריך: 2021-12-12
שעה: 20:00-21:30
מקום: נחל מאור 5/13
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב