הפנינג חנוכה
תאריך: 2021-12-05
שעה: 111:00-17:00
מקום: פארק אברהם שפירא, שכונת המשקפיים
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב