הרצאה עם בית המדרש החברתי
תאריך: 2021-12-13
שעה: 20:00
מקום:
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב