סיור עם בית המדרש החברתי
תאריך: 2021-12-17
שעה: 10:00-12:00
מקום:
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב