שלוש הרצאות על 'אחאות מיוחדת'
תאריך: 2021-10-19
שעה: החל מ-18:30
מקום: מתנ"ס 'פסגות השבע'
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב