לימוד הושענא רבה לנשים ולנערות
תאריך: 2021-09-26
שעה: 20:15-23:00
מקום: בית כנסת 'אהבת ציון', נחל תמנה 2, רמב"ש א'
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב