שיחת נשים עם מיה רפאלי
תאריך: 2021-09-29
שעה: 20:00
מקום: מתנ"ס 'פסגות השבע'
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב