פעילות לילית עם בית ספר שדה שער הגיא
תאריך: 2021-08-10
שעה: 20:00-22:30
מקום:
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב