הצגה לילדים במסגרת פרויקט 'שבת ישראלית'
תאריך: 2021-08-26
שעה: 17:00
מקום: מתנ"ס 'פסגות השבע'
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב