הצגה לילדים במסגרת פרויקט 'שבת ישראלית'
תאריך: 2021-08-19
שעה: 12:00
מקום: מתנ"ס 'גוונים', נחל דולב 16, רמב"ש א'
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב