פעילות קיץ לילדים בנרקיס
תאריך: 2021-08-04
שעה: 17:30
מקום: רח' הנרקיס, מאחורי בניין 131
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב