שלישי בשכונה
תאריך: 2021-08-17
שעה: 17:00-19:00
מקום: פארק 'התפוח', רח' הגפן
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב