שלישי בשכונה
תאריך: 2021-08-10
שעה: 17:00-19:00
מקום: מרכז 'שער העיר'
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב