שלישי בשכונה
תאריך: 2021-08-03
שעה: 17:00-19:00
מקום: רח' רמב"ם
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב