'המעבדה' - עם ליטל שוורץ
תאריך: 2021-08-02
שעה: 21:00
מקום: מתנ"ס 'פסגות השבע'
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעות המצ"ב