'המעבדה' - עם ריף כהן
תאריך: 2021-06-21
שעה: 21:00
מקום: מתנ"ס 'פסגות השבע'
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב