ערב מוסיקלי 'יצירה מקומית'
תאריך: 2021-06-21
שעה: 17:00
מקום: מתנ"ס 'פסגות השבע'
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב