ערב אחדות ישראלית
תאריך: 2021-05-27
שעה: 19:00
מקום: אולם 'אשכול פיס', רח' עליית הנוער
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב