פעילות לילדים
תאריך: 2021-04-26
שעה: 16:15-18:00
מקום: מתנ"ס 'זינמן'
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב