יום הסברה של מד"א בנושא אלרגיה
תאריך: 2021-04-23
שעה: 10:00-13:00
מקום: רחבת קניון 'נעימי'
פרטים נוספים:

פרטים בקישור