הסרט 'הלומים'
תאריך: 2021-04-24
שעה: 21:00
מקום: אולם 'אשכול פיס', רח' עליית הנוער
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב